Ајде пукна пушка

Ajde pukna pushka

Ајде пукна пушка

Ајде пукна пушка
во чикма одаја,
ајде пукна пушка
во чикма одаја.

Ајде, го удари
најдобриот јунак,
ајде го удари,
Лазо Асијата.

Ајде викна, писна,
најдобриот јунак,
ајде викна, писна
Лазо Асијата.

- Ајде немам мајка
рани да преврзе,
ајде немам сестри
крпи да исперат.

Ајде јас си имам
до два мили браќа,
они ќе си вратат
братовата крвца.


Забелешка: Во чест на кавадаречкиот комита Лазо Ридов-Асијата (1885 - 1911).

Ajde pukna pushka

Ajde pukna pushka
vo chikma odaja,
ajde pukna pushka
vo chikma odaja.

Ajde, go udari
najdobriot junak,
ajde go udari,
Lazo Asijata.

Ajde vikna, pisna,
najdobriot junak,
ajde vikna, pisna
Lazo Asijata.

- Ajde nemam majka
rani da prevrze,
ajde nemam sestri
krpi da isperat.

Ajde jas si imam
do dva mili brakja,
oni kje si vratat
bratovata krvca.


Zabeleshka: Vo chest na kavadarechkiot komita Lazo Ridov-Asijata (1885 - 1911).Date added: 06.04.2018
Popularity: 758
Rating: 4 from 2 votes