Море зедов жена многу млада

More zedov zhena mnogu mlada

Море зедов жена многу млада

Море зедов жена многу млада,
море многу млада, со два заба.
Море зедов жена многу млада,
море многу млада, со два заба.

Море кога дојде, прекар стави,
море на свекрва: „стара гарагачка“.
Море на свекрва: „стара гарагачка“,
море на свекорот: „старо вампириште“.

Море виде плевна, се зачуди,
море што е оваа убавина?
Море виде зелник, се зачуди,
море што е ова, вртен, сучен?

Море виде разбој, се зачуди,
море што е ова, шкрипни, рипни?
Море што е ова, шкрипни, рипни,
море шкрипни, рипни, в' среде чукни.

More zedov zhena mnogu mlada

More zedov zhena mnogu mlada,
more mnogu mlada, so dva zaba.
More zedov zhena mnogu mlada,
more mnogu mlada, so dva zaba.

More koga dojde, prekar stavi,
more na svekrva: „stara garagachka“.
More na svekrva: „stara garagachka“,
more na svekorot: „staro vampirishte“.

More vide plevna, se zachudi,
more shto e ovaa ubavina?
More vide zelnik, se zachudi,
more shto e ova, vrten, suchen?

More vide razboj, se zachudi,
more shto e ova, shkripni, ripni?
More shto e ova, shkripni, ripni,
more shkripni, ripni, v' srede chukni.Date added: 06.04.2018
Popularity: 631
Rating: 4.33 from 3 votes