Сношти си мори мамо отидов

Snoshti si mori mamo otidov

Сношти си мори мамо отидов

Сношти си мори мамо отидов
на студен, бистар, мамо, кладенец,
еј, моме еј, моме еј, моме убаво,
еј, моме еј, моме еј, моме убаво.

Таму си мамо мори завадив
девојче тенко, мамо, високо,
еј, моме еј, моме еј, моме убаво,
еј, моме еј, моме еј, моме убаво.

На студен камен, мамо, седеше,
руса си коса, мамо, чешлаше,
еј, моме еј, моме еј, моме убаво,
еј, моме еј, моме еј, моме убаво.

Руса си коса, мамо, чешлаше,
на мене шарет ми даваше,
еј, моме еј, моме еј, моме убаво,
еј, моме еј, моме еј, моме убаво.

Иди ја, мамо мори, посакај,
за неа да се мамо оженам,
еј, моме еј, моме еј, моме убаво,
еј, моме еј, моме еј, моме убаво.

Snoshti si mori mamo otidov

Snoshti si mori mamo otidov
na studen, bistar, mamo, kladenec,
ej, mome ej, mome ej, mome ubavo,
ej, mome ej, mome ej, mome ubavo.

Tamu si mamo mori zavadiv
devojche tenko, mamo, visoko,
ej, mome ej, mome ej, mome ubavo,
ej, mome ej, mome ej, mome ubavo.

Na studen kamen, mamo, sedeshe,
rusa si kosa, mamo, cheshlashe,
ej, mome ej, mome ej, mome ubavo,
ej, mome ej, mome ej, mome ubavo.

Rusa si kosa, mamo, cheshlashe,
na mene sharet mi davashe,
ej, mome ej, mome ej, mome ubavo,
ej, mome ej, mome ej, mome ubavo.

Idi ja, mamo mori, posakaj,
za nea da se mamo ozhenam,
ej, mome ej, mome ej, mome ubavo,
ej, mome ej, mome ej, mome ubavo.Date added: 06.04.2018
Popularity: 645
Rating: 3 from 1 votes