Не сум вечерало

Ne sum vecheralo

Не сум вечерало

Оф леле, леле, сношти сум се,
оф леле наљутило,
не сум вечерало,
оф леле, леле, леле, леле, ле.

Оф леле, леле, мене ме е мама
посвршила,
за едно старо аро,
оф леле, леле, леле, леле, ле.

Оф леле, леле, ако ми е старо,
оф леле, леле, старо ле аро,
нека ми е живо,
оф леле, леле, леле, леле, ле.

Оф леле, леле, ќе му месам,
оф леле, леле, пресно ле с' месно,
да не позбеснува,
оф леле, леле, леле, леле, ле.

Ne sum vecheralo

Of lele, lele, snoshti sum se,
of lele naljutilo,
ne sum vecheralo,
of lele, lele, lele, lele, le.

Of lele, lele, mene me e mama
posvrshila,
za edno staro aro,
of lele, lele, lele, lele, le.

Of lele, lele, ako mi e staro,
of lele, lele, staro le aro,
neka mi e zhivo,
of lele, lele, lele, lele, le.

Of lele, lele, kje mu mesam,
of lele, lele, presno le s' mesno,
da ne pozbesnuva,
of lele, lele, lele, lele, le.Date added: 06.04.2018
Popularity: 701
Rating: 3 from 1 votes