Проклето да е, приклето

Prokleto da e, prikleto

Проклето да е, приклето

Проклето да е, приклето,
кој си заљуби две моми,
Проклето да е, приклето,
кој си заљуби две моми
и двете в' едно маало,
Анка и Станка на едно.

- Ја стани Станке, отвори,
цигара да си запалам,
цигара да си запалам,
две думи да ти продумам.
- Не можам, лудо, да станам,
цел ден сум лојзе копала,
цел ден сум лојзе копала,
тешка мотика дигала.

Ја иди, лудо, при Анка,
Анка е дома седела,
Анка е дома седела,
бело е платно белела.
Бело е платно белела,
бело е лице измила,
бело е лице измила,
за тебе го исправила.

Prokleto da e, prikleto

Prokleto da e, prikleto,
koj si zaljubi dve momi,
Prokleto da e, prikleto,
koj si zaljubi dve momi
i dvete v' edno maalo,
Anka i Stanka na edno.

- Ja stani Stanke, otvori,
cigara da si zapalam,
cigara da si zapalam,
dve dumi da ti produmam.
- Ne mozham, ludo, da stanam,
cel den sum lojze kopala,
cel den sum lojze kopala,
teshka motika digala.

Ja idi, ludo, pri Anka,
Anka e doma sedela,
Anka e doma sedela,
belo e platno belela.
Belo e platno belela,
belo e lice izmila,
belo e lice izmila,
za tebe go ispravila.Date added: 08.04.2018
Popularity: 534
Rating: 3 from 1 votes