Зората се зазори

Zorata se zazori

Зората се зазори

Зората се зазори,
ај зората се зазори,
с'лнцето ми изгрева.

С'лнцето ми изгрева,
ај с'лнцето ми изгрева,
караурите свират.

Караурите свират,
ај караурите свират,
дигни се, бре Максиме.

Дигни се, бре Максиме,
ај дигни се, бре Максиме,
потера нè сардиса,
ај потера нè сардиса,
потера малешевска.

Пушките запукаа,
ај пушките запукаа,
Максима го убија.

Zorata se zazori

Zorata se zazori,
aj zorata se zazori,
s'lnceto mi izgreva.

S'lnceto mi izgreva,
aj s'lnceto mi izgreva,
karaurite svirat.

Karaurite svirat,
aj karaurite svirat,
digni se, bre Maksime.

Digni se, bre Maksime,
aj digni se, bre Maksime,
potera nè sardisa,
aj potera nè sardisa,
potera maleshevska.

Pushkite zapukaa,
aj pushkite zapukaa,
Maksima go ubija.Date added: 08.04.2018
Popularity: 886
Rating: 3.5 from 2 votes