Зете, мили зете

Zete, mili zete

Зете, мили зете

Зете, мили зете,
Ленка да ми чуваш.

Шеќер да ја раниш,
блага да ти биде.

Млеко да ја поиш,
бела да ти биде.

Симит да ја раниш,
мека да ти биде.

Зете, мили зете,
Ленка да ми чуваш.

Zete, mili zete

Zete, mili zete,
Lenka da mi chuvash.

Shekjer da ja ranish,
blaga da ti bide.

Mleko da ja poish,
bela da ti bide.

Simit da ja ranish,
meka da ti bide.

Zete, mili zete,
Lenka da mi chuvash.Date added: 14.04.2018
Popularity: 2198
Rating: 3.5 from 8 votes