Да ми купиш Дервиш Бајрам

Da mi kupish Dervish Bajram

Да ми купиш Дервиш Бајрам

- Да ми купиш Дервиш Бајрам
пуш елече.
- Ќе ти купам, пиле ѓуло,
ќе ти купам.
Очи немам, пиле ѓуло,
да те видам.

- Ак' не можеш Дервиш Бајрам
да ме видиш,
раци имаш, Дервиш Бајрам,
да распеглаш,
да распеглаш, Дервиш Бајрам,
пуш елече.

- Да ми купиш Дервиш Бајрам
шарен шалвар.
- Ќе ти купам, пиле ѓуло,
ќе ти купам.
Очи немам, пиле ѓуло,
да те видам.

Da mi kupish Dervish Bajram

- Da mi kupish Dervish Bajram
push eleche.
- Kje ti kupam, pile gjulo,
kje ti kupam.
Ochi nemam, pile gjulo,
da te vidam.

- Ak' ne mozhesh Dervish Bajram
da me vidish,
raci imash, Dervish Bajram,
da raspeglash,
da raspeglash, Dervish Bajram,
push eleche.

- Da mi kupish Dervish Bajram
sharen shalvar.
- Kje ti kupam, pile gjulo,
kje ti kupam.
Ochi nemam, pile gjulo,
da te vidam.Date added: 14.04.2018
Popularity: 758
Rating: 4.33 from 3 votes