Ѓурѓа пере во реката

Gjurgja pere vo rekata

Ѓурѓа пере во реката

Ѓурѓа пере во реката,
сејмен седи на меѓата:
- Мори Ѓурѓе, катиљ Ѓурѓе,
испери ми кошулава.

Испери ми кошулава,
три години не е прана.
Еј, мори Ѓурѓе, катиљ Ѓурѓе,
три години не е прана.

Три години не е прана,
до три прста кир фанала,
Еј, мори Ѓурѓе, катиљ Ѓурѓе,
до три прста кир фанала.

- Ој сејмене, млад сејмене,
јас не можам да те перам.
Јас не можам да те перам,
од сејмен кошула не перам.

Gjurgja pere vo rekata

Gjurgja pere vo rekata,
sejmen sedi na megjata:
- Mori Gjurgje, katilj Gjurgje,
isperi mi koshulava.

Isperi mi koshulava,
tri godini ne e prana.
Ej, mori Gjurgje, katilj Gjurgje,
tri godini ne e prana.

Tri godini ne e prana,
do tri prsta kir fanala,
Ej, mori Gjurgje, katilj Gjurgje,
do tri prsta kir fanala.

- Oj sejmene, mlad sejmene,
jas ne mozham da te peram.
Jas ne mozham da te peram,
od sejmen koshula ne peram.Date added: 14.04.2018
Popularity: 854
Rating: 3 from 3 votes