Не задевај се, мори Вендо

Ne zadevaj se, mori Vendo

Не задевај се, мори Вендо

Не задевај ме, мори Вендо,
не задевај ме,
не задевај ме, мори Вендо,
јас сум стар ерген.

Јас сум стар ерген, мори Вендо,
јас сум стар ерген,
јас сум стар ерген, мори Вендо,
од сто години.

Тук' задевај го, мори Вендо,
тук' задевај го,
тук' задевај го, мори Вендо,
помалиот брат.

Тој ќе ти купи, мори Вендо,
тој ќе ти купи,
тој ќе ти купи, мори Вендо,
ока белило.

Ока белило, мори Вендо,
ока белило,
ока белило, мори Вендо,
сто драм црвило.

Да се набелиш, мори Вендо,
да се набелиш,
да се набелиш, мори Вендо,
да се нацрвиш.

Ne zadevaj se, mori Vendo

Ne zadevaj me, mori Vendo,
ne zadevaj me,
ne zadevaj me, mori Vendo,
jas sum star ergen.

Jas sum star ergen, mori Vendo,
jas sum star ergen,
jas sum star ergen, mori Vendo,
od sto godini.

Tuk' zadevaj go, mori Vendo,
tuk' zadevaj go,
tuk' zadevaj go, mori Vendo,
pomaliot brat.

Toj kje ti kupi, mori Vendo,
toj kje ti kupi,
toj kje ti kupi, mori Vendo,
oka belilo.

Oka belilo, mori Vendo,
oka belilo,
oka belilo, mori Vendo,
sto dram crvilo.

Da se nabelish, mori Vendo,
da se nabelish,
da se nabelish, mori Vendo,
da se nacrvish.Date added: 14.04.2018
Popularity: 933
Rating: 4 from 2 votes