Целувај ме мило либе

Celuvaj me milo libe

Целувај ме мило либе

- Кажи, кажи, мило либе
кога јас да дојдам,
дали вечер, мило либе,
или утре вечер?

Дали вечер, мило либе,
или утре вечер
да ти дадам златен прстен
и да те целувам?

- Целувај ме мило либе,
немој да ме прашаш.
Само немој мило либе
нишан да оставаш.

Утре е недела,
мајка ми е дома
утре ти да дојдеш, либе
прстен да ми дадеш.

Прстен да ми дадеш, либе
и да ме посвршиш.
Ти да ме посвршиш, либе
и да ме целуваш.

Целувај ме мило либе,
немој да ме прашаш.
Само немој мило либе
нишан да оставаш.

- Штом ти така велиш, либе
така нека биде.
Утре јас ќе дојдам либе
со мојата мајка.

Утре јас ќе дојдам либе
со мојата мајка,
прстен ќе ти дадам, либе
и ќе те посвршам.

- Целувај ме мило либе,
немој да ме прашаш.
Само немој мило либе
нишан да оставаш.

Celuvaj me milo libe

- Kazhi, kazhi, milo libe
koga jas da dojdam,
dali vecher, milo libe,
ili utre vecher?

Dali vecher, milo libe,
ili utre vecher
da ti dadam zlaten prsten
i da te celuvam?

- Celuvaj me milo libe,
nemoj da me prashash.
Samo nemoj milo libe
nishan da ostavash.

Utre e nedela,
majka mi e doma
utre ti da dojdesh, libe
prsten da mi dadesh.

Prsten da mi dadesh, libe
i da me posvrshish.
Ti da me posvrshish, libe
i da me celuvash.

Celuvaj me milo libe,
nemoj da me prashash.
Samo nemoj milo libe
nishan da ostavash.

- Shtom ti taka velish, libe
taka neka bide.
Utre jas kje dojdam libe
so mojata majka.

Utre jas kje dojdam libe
so mojata majka,
prsten kje ti dadam, libe
i kje te posvrsham.

- Celuvaj me milo libe,
nemoj da me prashash.
Samo nemoj milo libe
nishan da ostavash.Date added: 09.06.2009
Popularity: 6383
Rating: 4.6 from 10 votes