Ој ти дедо Геро

Oj ti dedo Gero

Ој ти дедо Геро

Ој ти дедо Геро,
што е ваја врева,
во село Љубојно,
а, во село Љубојно?

Во село Љубојно,
средната мејана,
а, средната мејана.

Бура Ристо, бура,
бура, не плаши се,
а, бура, не плаши се.

Ние сме си, Ристо,
пилиња по небо,
а, пилиња по небо.

А јаганца блеат,
по мајки си одат,
а, по мајки си одат.

Бура, Ристо, бура,
бура, не плаши се,
а, бура, не плаши се.

Ој ти дедо Геро,
што е ваја врева,
во село Љубојно,
а, во село Љубојно?

Oj ti dedo Gero

Oj ti dedo Gero,
shto e vaja vreva,
vo selo Ljubojno,
a, vo selo Ljubojno?

Vo selo Ljubojno,
srednata mejana,
a, srednata mejana.

Bura Risto, bura,
bura, ne plashi se,
a, bura, ne plashi se.

Nie sme si, Risto,
pilinja po nebo,
a, pilinja po nebo.

A jaganca bleat,
po majki si odat,
a, po majki si odat.

Bura, Risto, bura,
bura, ne plashi se,
a, bura, ne plashi se.

Oj ti dedo Gero,
shto e vaja vreva,
vo selo Ljubojno,
a, vo selo Ljubojno?Date added: 14.04.2018
Popularity: 1124
Rating: 4.25 from 4 votes