Ивано, Иванке, лична реканке

Ivano, Ivanke, lichna rekanke

Ивано, Иванке, лична реканке

Од голем мерак по тебе
три ноќи не сум заспало.
Три ноќи не сум заспало,
в' меана сум се опило.

Ивано, Иванке, лична реканке,
дали имаш срце ти,
мене младо да ме заборавиш.

Проклети да се, Ивано,
нашите први душмани.
Што сакаа да нè разделат,
две млади срца да овенат.

Ивано, Иванке, лична реканке,
дали имаш срце ти,
мене младо да ме заборавиш.

Ако се верно љубиме,
зошто да не се земеме?
Ајде да се заколнеме
дека нема да се разделиме.

Ивано, Иванке, лична реканке,
дали имаш срце ти,
мене младо да ме заборавиш.

Ivano, Ivanke, lichna rekanke

Od golem merak po tebe
tri nokji ne sum zaspalo.
Tri nokji ne sum zaspalo,
v' meana sum se opilo.

Ivano, Ivanke, lichna rekanke,
dali imash srce ti,
mene mlado da me zaboravish.

Prokleti da se, Ivano,
nashite prvi dushmani.
Shto sakaa da nè razdelat,
dve mladi srca da ovenat.

Ivano, Ivanke, lichna rekanke,
dali imash srce ti,
mene mlado da me zaboravish.

Ako se verno ljubime,
zoshto da ne se zememe?
Ajde da se zakolneme
deka nema da se razdelime.

Ivano, Ivanke, lichna rekanke,
dali imash srce ti,
mene mlado da me zaboravish.Date added: 13.07.2019
Popularity: 205
Rating: 4 from 2 votes