Бела Јано

Bela Jano

Бела Јано

Донеси вино црвено,
еј мори бела Јано,
дај вино да се напијам,
Јано, севдо голема.

Послатка си од грозјето,
помила си од Сонцето,
Јано, полична од Месечина.

Три ноќи не сум заспало,
еј мори бела Јано,
на тебе Јано мислело,
Јано, севдо голема.

Послатка си од грозјето,
помила си од Сонцето,
Јано, полична од Месечина.

Дал' мислиш уште на мене,
еј мори бела Јано,
како што мислам на тебе,
Јано, севдо голема.

Послатка си од грозјето,
помила си од Сонцето,
Јано, полична од Месечина.

Bela Jano

Donesi vino crveno,
ej mori bela Jano,
daj vino da se napijam,
Jano, sevdo golema.

Poslatka si od grozjeto,
pomila si od Sonceto,
Jano, polichna od Mesechina.

Tri nokji ne sum zaspalo,
ej mori bela Jano,
na tebe Jano mislelo,
Jano, sevdo golema.

Poslatka si od grozjeto,
pomila si od Sonceto,
Jano, polichna od Mesechina.

Dal' mislish ushte na mene,
ej mori bela Jano,
kako shto mislam na tebe,
Jano, sevdo golema.

Poslatka si od grozjeto,
pomila si od Sonceto,
Jano, polichna od Mesechina.Date added: 13.07.2019
Popularity: 259
Rating: 4.5 from 4 votes