Три биљбиља појет

Tri biljbilja pojet

Три биљбиља појет

Три биљбиља појет, мори, на једно дрво.
Први биљбиљ поје, море, за вечерање.

Други биљбиљ поје, море, за легнување.
Трети биљбиљ поје, мори, за станување.

О, да знам, да знам, мори, кој биљбиљ поје
кој биљбиљ поје, море, за вечерање,
би го ранела, мори, со суво грозје.

О, да знам, да знам, мори, кој биљбиљ поје
кој биљбиљ поје, море, за легнување,
би го појела, мори, со рујно вино.

О, да знам, да знам, мори, кој биљбиљ поје,
кој биљбиљ поје, море, за станување,
би га ранела, мори, црна отрова.

Tri biljbilja pojet

Tri biljbilja pojet, mori, na jedno drvo.
Prvi biljbilj poje, more, za vecheranje.

Drugi biljbilj poje, more, za legnuvanje.
Treti biljbilj poje, mori, za stanuvanje.

O, da znam, da znam, mori, koj biljbilj poje
koj biljbilj poje, more, za vecheranje,
bi go ranela, mori, so suvo grozje.

O, da znam, da znam, mori, koj biljbilj poje
koj biljbilj poje, more, za legnuvanje,
bi go pojela, mori, so rujno vino.

O, da znam, da znam, mori, koj biljbilj poje,
koj biljbilj poje, more, za stanuvanje,
bi ga ranela, mori, crna otrova.

Three nightingales sing

Three nightingales sing in a tree.
The first nightingale sings about suppertime.

The second nightingale sings about bedtime.
The third nightingale sings about waking up.

Oh, if I only know which nightingale sings
which nightingale sings about suppertime,
I'll feed him raisins.

Oh, if I only know which nightingale sings
which nightingale sings about bedtime,
I'll give him red wine to drink.

Oh, if I only know which nightingale sings
which nightingale sings about waking up,
I'll feed him black poison.

Trzy słowiki śpiewają

Trzy słowiki śpiewają na jednym drzewie.
Pierwszy słowik śpiewa o wieczerzy.

Drugi słowik śpiewa o chodzeniu spać.
Trzeci słowik śpiewa o wstawaniu.

Och, gdybym wiedziała, któryż to słowik,
któryż to słowik o wieczerzy śpiewa,
rodzynkami bym go nakarmiła.

Och, gdybym wiedziała, któryż to słowik,
któryż to słowik o chodzeniu spać śpiewa,
czerwonym bym go winem napoiła.

Och, gdybym wiedziała, któryż to słowik,
któryż to słowik o wstawaniu śpiewa,
trucizny silnej bym mu zadała.

Tłumaczenie: Tomek.Date added: 20.04.2009
Popularity: 7110
Rating: 4.83 from 12 votes