Крај Вардара високи баири

Kraj Vardara visoki bairi

Крај Вардара високи баири

Крај Вардара високи баири, леле
крај Вардара високи баири.

Крај баири зелени ливади, леле
крај баири зелени ливади.

Јули ваби млади Македонци, леле
в' раце држат пушки малихери.

Напред стои нијниот војвода, леле
војводата тихо им говори.

Ваја вечер Вардар ќе газиме, леле
втора вечер Гевгелиско Поле.

Трета вечер у Ниџе планина, леле
там' се бијат наши мили браќа.

Kraj Vardara visoki bairi

Kraj Vardara visoki bairi, lele
kraj Vardara visoki bairi.

Kraj bairi zeleni livadi, lele
kraj bairi zeleni livadi.

Juli vabi mladi Makedonci, lele
v' race drzhat pushki maliheri.

Napred stoi nijniot vojvoda, lele
vojvodata tiho im govori.

Vaja vecher Vardar kje gazime, lele
vtora vecher Gevgelisko Pole.

Treta vecher u Nidzhe planina, lele
tam' se bijat nashi mili brakja.Date added: 09.06.2009
Popularity: 6627
Rating: 4.4 from 5 votes