Слегов долу во визбата

Slegov dolu vo vizbata

Слегов долу во визбата

Слегов долу во визбата,
там' си најдов невестата.

Там' си најдов невестата,
со главата под бочвата.

Со главата под бочвата,
а устето под чепчето.

Што ќе капне на земјата,
нека капне во устата.

Slegov dolu vo vizbata

Slegov dolu vo vizbata,
tam' si najdov nevestata.

Tam' si najdov nevestata,
so glavata pod bochvata.

So glavata pod bochvata,
a usteto pod chepcheto.

Shto kje kapne na zemjata,
neka kapne vo ustata.Date added: 09.06.2009
Popularity: 7808
Rating: 4.47 from 17 votes