Море моме седмојанче

More mome sedmojanche

Море моме седмојанче

Оре моме, моме, моме седмојанче,
од кога си моме на седом години?
Море моме, моме, моме седмојанче,
зошчо ти се моме, плешчи згрбавени?

Море лудо, лудо, море ти бре младо,
одеејќи лудо горе во планина.
Одееќи лудо, горе во планина,
носеејќи лудо трлави пенушки.

Море моме, моме, моме седмојанче,
зошчо ти се моме, зоби попаѓани.
Море лудо, лудо, море ти бре младо,
јадеејќи лудо ковчави ореви.

Море моме, моме, моме седмојанче,
зошчо ти се моме коси побелени?
Море моме, моме, моме седмојанче,
зошчо ти се моме коси побелени?

Оре лудо, лудо, море ти бре младо,
седеејќи лудо долу в' воденици.
Ветор ми вееше, коса белееше,
ветер ми вееше, коса белееше.

More mome sedmojanche

Ore mome, mome, mome sedmojanche,
od koga si mome na sedom godini?
More mome, mome, mome sedmojanche,
zoshcho ti se mome, pleshchi zgrbaveni?

More ludo, ludo, more ti bre mlado,
odeejkji ludo gore vo planina.
Odeekji ludo, gore vo planina,
noseejkji ludo trlavi penushki.

More mome, mome, mome sedmojanche,
zoshcho ti se mome, zobi popagjani.
More ludo, ludo, more ti bre mlado,
jadeejkji ludo kovchavi orevi.

More mome, mome, mome sedmojanche,
zoshcho ti se mome kosi pobeleni?
More mome, mome, mome sedmojanche,
zoshcho ti se mome kosi pobeleni?

Ore ludo, ludo, more ti bre mlado,
sedeejkji ludo dolu v' vodenici.
Vetor mi veeshe, kosa beleeshe,
veter mi veeshe, kosa beleeshe.Date added: 11.06.2009
Popularity: 6396
Rating: 4.25 from 4 votes