Море доста оде, доста шета

More dosta ode, dosta sheta

Море доста оде, доста шета

Море доста оде, доста шета,
Џан Софијо моме.
Море доста ода, момчињата,
бело ле, без белило.

Море тие шо се оженати,
Џан Софијој моме.
Море оставије невестите,
бело ле, без белило.

Море оставије невестите,
Џан Софилој моме.
Море сосе нихни мошки деца,
бело ле, без белило.

Море тије шо се посвршени,
Џан Софијо моме.
Море си вратије прстените,
бело ле, без белило.

More dosta ode, dosta sheta

More dosta ode, dosta sheta,
Dzhan Sofijo mome.
More dosta oda, momchinjata,
belo le, bez belilo.

More tie sho se ozhenati,
Dzhan Sofijoj mome.
More ostavije nevestite,
belo le, bez belilo.

More ostavije nevestite,
Dzhan Sofiloj mome.
More sose nihni moshki deca,
belo le, bez belilo.

More tije sho se posvrsheni,
Dzhan Sofijo mome.
More si vratije prstenite,
belo le, bez belilo.Date added: 11.06.2009
Popularity: 6747
Rating: 4.73 from 11 votes