Ни прела гора, ни ткала

Ni prela gora, ni tkala

Ни прела гора, ни ткала

Ни прела гора, ни ткала
са зима болна лежала,
са зима болна лежала.

Кога на пролет станала,
тивко ми ветре поддувна,
пролетна песна запеја.

Сама се гора облекла,
сè во зелено кадифе,
сè во зелена долама.
Сè во зелено кадифе,
сè во зелена долама.

Ni prela gora, ni tkala

Ni prela gora, ni tkala
sa zima bolna lezhala,
sa zima bolna lezhala.

Koga na prolet stanala,
tivko mi vetre podduvna,
proletna pesna zapeja.

Sama se gora oblekla,
sè vo zeleno kadife,
sè vo zelena dolama.
Sè vo zeleno kadife,
sè vo zelena dolama.Date added: 11.06.2009
Popularity: 9078
Rating: 4.52 from 29 votes