Филизој моме, Филизо

Filizoj mome, Filizo

Филизој моме, Филизо

Филизој моме, Филизо
малој моме,
излези на пенџерето, ај
да ти го видам лицето.

Да ти го видам лицето,
малој моме,
што лице носиш на тебе, ај
дали прилега за мене.

На слика да го сликувам,
малој моме,
в' тефтерот да го наредам, ај
в' тефтерот да го наредам.

В' тефтерот да го наредам,
малој моме,
за кога да одам на војска, ај
за кога да одам на војска.

Ко ќе ми текне за тебе,
малој моме,
тефтерот да го отворам, ај
меракот да ми помине.

Filizoj mome, Filizo

Filizoj mome, Filizo
maloj mome,
izlezi na pendzhereto, aj
da ti go vidam liceto.

Da ti go vidam liceto,
maloj mome,
shto lice nosish na tebe, aj
dali prilega za mene.

Na slika da go slikuvam,
maloj mome,
v' tefterot da go naredam, aj
v' tefterot da go naredam.

V' tefterot da go naredam,
maloj mome,
za koga da odam na vojska, aj
za koga da odam na vojska.

Ko kje mi tekne za tebe,
maloj mome,
tefterot da go otvoram, aj
merakot da mi pomine.Date added: 11.06.2009
Popularity: 23567
Rating: 4.42 from 50 votes