Сеј со здравје севдо моја

Sej so zdravje sevdo moja

Сеј со здравје севдо моја

Сеј со здравје, севдо моја
пушчи ме да си одам.
Сета работа си ја оставив,
со тебе да се коноштисам.

Подари ми твојта слатка уста
за да си позборвиме.
Подари ми твојте црни очи
за да се погледаме.

Не вени ми, мое лице бело
денеска си го љубело.
Не плачете, мои очи црни,
до сега бевте со него.


Забелешка: зборот „коноштисам“ значи „состанам“.

Sej so zdravje sevdo moja

Sej so zdravje, sevdo moja
pushchi me da si odam.
Seta rabota si ja ostaviv,
so tebe da se konoshtisam.

Podari mi tvojta slatka usta
za da si pozborvime.
Podari mi tvojte crni ochi
za da se pogledame.

Ne veni mi, moe lice belo
deneska si go ljubelo.
Ne plachete, moi ochi crni,
do sega bevte so nego.


Zabeleshka: zborot „konoshtisam“ znachi „sostanam“.Date added: 12.08.2009
Popularity: 6185
Rating: 4.33 from 3 votes