Позив дојде војник да одам

Poziv dojde vojnik da odam

Позив дојде војник да одам

Позив дојде и за мене
позив дојде и за мене, Ленче бре
и јас војник да одам.

Сета рода покрај мене,
сета рода покрај мене, Ленче бре
со радост ме испраќа.

Само мојто верно либе
само мојто верно либе, Ленче бре
покрај мене не беше.

На пенеџере си стоеше
на пенџере си стоеше, Ленче бре
дробни солзи ронеше.

Јас је реков и нареков
јас је реков и нареков, Ленче бре:
- „Молчи либе, не плачи“.

Молчи либе, дај не плачи
молчи либе, ај не плачи, Ленче бре
бргу ќе се видиме.
Бргу ќе се ај видиме, Ленче бре
љубов ќе продолжиме.

Poziv dojde vojnik da odam

Poziv dojde i za mene
poziv dojde i za mene, Lenche bre
i jas vojnik da odam.

Seta roda pokraj mene,
seta roda pokraj mene, Lenche bre
so radost me isprakja.

Samo mojto verno libe
samo mojto verno libe, Lenche bre
pokraj mene ne beshe.

Na penedzhere si stoeshe
na pendzhere si stoeshe, Lenche bre
drobni solzi roneshe.

Jas je rekov i narekov
jas je rekov i narekov, Lenche bre:
- „Molchi libe, ne plachi“.

Molchi libe, daj ne plachi
molchi libe, aj ne plachi, Lenche bre
brgu kje se vidime.
Brgu kje se aj vidime, Lenche bre
ljubov kje prodolzhime.Date added: 12.08.2009
Popularity: 6185
Rating: 3.8 from 5 votes