Иди ја мамо посакај

Idi ja mamo posakaj

Иди ја мамо посакај

Иди ја мамо посакај,
Марија, наша мамо комшивка.
Ако је неја не давет,
таа имат сестра, мамо, помала.

Ако и неа не давет,
таа имат снаа, мамо, вдовица.
Ако и неја не е давет,
плевната ќе му, мамо, запалам.

Да горит, мамо, да горит,
како што срце горит по неа.

Idi ja mamo posakaj

Idi ja mamo posakaj,
Marija, nasha mamo komshivka.
Ako je neja ne davet,
taa imat sestra, mamo, pomala.

Ako i nea ne davet,
taa imat snaa, mamo, vdovica.
Ako i neja ne e davet,
plevnata kje mu, mamo, zapalam.

Da gorit, mamo, da gorit,
kako shto srce gorit po nea.Date added: 12.08.2009
Popularity: 6219
Rating: 3.64 from 11 votes