Ано поминуваш

Ano pominuvash

Ано поминуваш

Ано поминуваш, Ано заминуваш,
што писма држиш, со мене не збориш?
Ано ле, душо ле,
душа не остана Ано во мене,
севдо ле, изгорев Ано за тебе.

Ано жити Бога, дај ми една вода,
со твојата рака, од твојата стомна
да се напијам, срце изгорело
Ано ле, душо ле,
душа не остана Ано во мене,
севдо ле, изгорев Ано за тебе.

Ано жити брата, отвори ми врата
да ти го видам белото ти лице.
Твое бело лице и црните очи.
Ано ле, душо ле,
душа не остана Ано во мене,
севдо ле, изгорев Ано за тебе.

Ај ти бре Димо, кир Димо Шанов,
нели је знаиш мојата свекрва?
Мојата свекрва Љуба Тасканџивка
не ме остава на порта да слезам,
на порта да слезам, со тебе да зборвам.
Димо ле, душо ле,
душа не остана Димо во мене,
севдо ле, изгорев Димо за тебе.

Ano pominuvash

Ano pominuvash, Ano zaminuvash,
shto pisma drzhish, so mene ne zborish?
Ano le, dusho le,
dusha ne ostana Ano vo mene,
sevdo le, izgorev Ano za tebe.

Ano zhiti Boga, daj mi edna voda,
so tvojata raka, od tvojata stomna
da se napijam, srce izgorelo
Ano le, dusho le,
dusha ne ostana Ano vo mene,
sevdo le, izgorev Ano za tebe.

Ano zhiti brata, otvori mi vrata
da ti go vidam beloto ti lice.
Tvoe belo lice i crnite ochi.
Ano le, dusho le,
dusha ne ostana Ano vo mene,
sevdo le, izgorev Ano za tebe.

Aj ti bre Dimo, kir Dimo Shanov,
neli je znaish mojata svekrva?
Mojata svekrva Ljuba Taskandzhivka
ne me ostava na porta da slezam,
na porta da slezam, so tebe da zborvam.
Dimo le, dusho le,
dusha ne ostana Dimo vo mene,
sevdo le, izgorev Dimo za tebe.Date added: 12.08.2009
Popularity: 6760
Rating: 4.73 from 11 votes