Никнало цвеќе шарено

Niknalo cvekje shareno

Никнало цвеќе шарено

Никнало, никнало цвеќе шарено,
крај моми-, крај моминото пенџере.

Дење го, дење го моме вадело,
ноќе го, ноќе го момче крадело.

Дејгиди, дејгиди момче будало,
не знаеш, не знаеш моме да љубиш,
тук' знаеш, тук' знаеш цвеќе да крадеш.

Цвеќето, цвеќето е за мирисање,
момето, момето е за љубење.

Niknalo cvekje shareno

Niknalo, niknalo cvekje shareno,
kraj momi-, kraj mominoto pendzhere.

Denje go, denje go mome vadelo,
nokje go, nokje go momche kradelo.

Dejgidi, dejgidi momche budalo,
ne znaesh, ne znaesh mome da ljubish,
tuk' znaesh, tuk' znaesh cvekje da kradesh.

Cvekjeto, cvekjeto e za mirisanje,
mometo, mometo e za ljubenje.Date added: 19.08.2009
Popularity: 10202
Rating: 4.39 from 31 votes