Немој ме, мила мамо, луто да колнеш

Nemoj me, mila mamo, luto da kolnesh

Немој ме, мила мамо, луто да колнеш

Немој ме, мила мамо, луто да колниш,
дека сум станал, мамо, младо спаивче.

Ај, спремај ми го, мамо, брзото коњче,
јас ќе си одам, мамо, благино село.

Ако е Блага, мамо, болна легнала,
јас ќе ѝ бидам, мамо, младо докторче
и ќе ја лечам мамо, без пари.

Ако е Блага, мамо, за друг свршена,
јас ќе се сторам мамо, младо касапче,
и ќе ја сечам, мамо, парче по парче.


Забелешка: „спаија“ е турцизам и значи коњаник или земјопоседник.

Nemoj me, mila mamo, luto da kolnesh

Nemoj me, mila mamo, luto da kolnish,
deka sum stanal, mamo, mlado spaivche.

Aj, spremaj mi go, mamo, brzoto konjche,
jas kje si odam, mamo, blagino selo.

Ako e Blaga, mamo, bolna legnala,
jas kje ì bidam, mamo, mlado doktorche
i kje ja lecham mamo, bez pari.

Ako e Blaga, mamo, za drug svrshena,
jas kje se storam mamo, mlado kasapche,
i kje ja secham, mamo, parche po parche.


Zabeleshka: „spaija“ e turcizam i znachi konjanik ili zemjoposednik.Date added: 19.08.2009
Popularity: 7069
Rating: 3.91 from 11 votes