Малихери пукаја

Maliheri pukaja

Малихери пукаја

(За Ванчо војвода)

Малихери пукаја, леле, малихери пукаја,
Малихери пукаја, на Гандачо планина.

Тојо Ванчо војвода, тојо Ванчо војвода,
Тојо Ванчо војвода, на чукарка седеше.

На чукарка седеше, леле, на чукарка седеше,
На чукарка седеше, заповед ни даваше.

Јуриш браќа комити, леле, јуруш браќа кумити,
Јуриш браќа комити, да ја ослободиме,
да ја ослободиме, мајка Македонија.


// Во спомен на војвода Иван Христов Орџанов, познат и како Иванчо (Ванчо) Карасулијата.

Maliheri pukaja

(Za Vancho vojvoda)

Maliheri pukaja, lele, maliheri pukaja,
Maliheri pukaja, na Gandacho planina.

Tojo Vancho vojvoda, tojo Vancho vojvoda,
Tojo Vancho vojvoda, na chukarka sedeshe.

Na chukarka sedeshe, lele, na chukarka sedeshe,
Na chukarka sedeshe, zapoved ni davashe.

Jurish brakja komiti, lele, jurush brakja kumiti,
Jurish brakja komiti, da ja oslobodime,
da ja oslobodime, majka Makedonija.


// Vo spomen na vojvoda Ivan Hristov Ordzhanov, poznat i kako Ivancho (Vancho) Karasulijata.

Τα μάλινχερ πυροβολούσαν

Τα μάλινχερ πυροβολούσαν
Τα μάλινχερ πυροβολούσαν, τα μάλινχερ πυροβολούσαν,
τα μάλινχερ πυροβολούσαν, στο βουνό Γκαντάτςς.

Εκείνος ο Βάντσσο βόιβοντα, εκείνος ο Βάντσσο βόιβοντα,
εκείνος ο Βάντσσο βόιβοντα, σε βράχο καθόταν.

Σε βράχο καθόταν, λέλε, σε βράχο καθόταν,
σε βράχο καθόταν διαταγή μας έδινε.

Επίθεση αδέρφια κόμιτι, λέλε, επίθεση αδέρφια κόμιτι,
επίθεση αδέρφια κόμιτι, να την ελευθερώσουμε,
να την ελευθερώσουμε, τη μητέρα Μακεδονία.Date added: 19.08.2009
Popularity: 7776
Rating: 4.71 from 17 votes