Лилјано моме, Лилјано

Liljano mome, Liljano

Лилјано моме, Лилјано

Лилјано моме, Лилјано,
слушај што вели Ѓорѓија,
аман, оф аман,
слушај што вели Ѓорѓија.

- Чифликот ќе си продадам,
тебе Лилјано да те земам,
аман, оф аман,
тебе Лилјано да земам.

Трлото ќе си продадам,
тебе Лилјано да земам,
аман, оф аман,
тебе Лилјано да земам.

- Колку ти чини трлото,
толку ми чини грлото,
аман, оф аман,
толку ми чини грлото.

- Овците ќе си продадам,
тебе Лилјано да те земам,
аман, оф аман,
тебе Лилјано да земам.

- Колку ти чинат овците,
толку ми чинат очите,
аман, оф аман,
толку ми чинат очите.

Liljano mome, Liljano

Liljano mome, Liljano,
slushaj shto veli Gjorgjija,
aman, of aman,
slushaj shto veli Gjorgjija.

- Chiflikot kje si prodadam,
tebe Liljano da te zemam,
aman, of aman,
tebe Liljano da zemam.

Trloto kje si prodadam,
tebe Liljano da zemam,
aman, of aman,
tebe Liljano da zemam.

- Kolku ti chini trloto,
tolku mi chini grloto,
aman, of aman,
tolku mi chini grloto.

- Ovcite kje si prodadam,
tebe Liljano da te zemam,
aman, of aman,
tebe Liljano da zemam.

- Kolku ti chinat ovcite,
tolku mi chinat ochite,
aman, of aman,
tolku mi chinat ochite.Date added: 19.08.2009
Popularity: 6450
Rating: 4.17 from 6 votes