Кирајџиче, јабанџиче

Kirajdzhiche, jabandzhiche

Кирајџиче, јабанџиче

Кирајџиче, јабанџиче,
каде одиш, џанам, каде шеташ?

Дал' го виде, џанам, мојто либе,
мојто либе, џанам, тој Ѓорѓија?

Јас го видов, џанам, во меана,
сладок ручок, џанам, си ручаше.

Сладок ручек си ручаше,
рујно вино, џанам, си пиеше.

Kirajdzhiche, jabandzhiche

Kirajdzhiche, jabandzhiche,
kade odish, dzhanam, kade shetash?

Dal' go vide, dzhanam, mojto libe,
mojto libe, dzhanam, toj Gjorgjija?

Jas go vidov, dzhanam, vo meana,
sladok ruchok, dzhanam, si ruchashe.

Sladok ruchek si ruchashe,
rujno vino, dzhanam, si pieshe.Date added: 19.08.2009
Popularity: 7768
Rating: 4.85 from 20 votes