Да ти пукне мила мајко најмилото

Da ti pukne mila majko najmiloto

Да ти пукне мила мајко најмилото

Да ти пукне мила мајко најмилото,
што ме даде, мила мајко, пусти Варош.
Оф, леле, леле, леле, пусти Варош,
оф, аман, оф аманам, пусти Варош.

Пусти Варош, мила мамо, кај Митриќевци,
Митриќевци, мила мамо, многу луѓе.
Оф, леле, леле, леле, многу луѓе,
оф аман, оф аманам, многу луѓе.

Сум месила, мила мамо, девет зелници,
ред не дојде, мила мамо, јас да каснам.
Оф леле, леле, леле, јас да каснам,
оф аман, оф аманам, јас да каснам.

Ми велеа, мила мамо, сум каснала,
сум каснала, мила мамо, кај мајка ми.
Оф леле, леле, леле, кај мајка ми,
оф аман, оф аманам, кај мајка ми.

Da ti pukne mila majko najmiloto

Da ti pukne mila majko najmiloto,
shto me dade, mila majko, pusti Varosh.
Of, lele, lele, lele, pusti Varosh,
of, aman, of amanam, pusti Varosh.

Pusti Varosh, mila mamo, kaj Mitrikjevci,
Mitrikjevci, mila mamo, mnogu lugje.
Of, lele, lele, lele, mnogu lugje,
of aman, of amanam, mnogu lugje.

Sum mesila, mila mamo, devet zelnici,
red ne dojde, mila mamo, jas da kasnam.
Of lele, lele, lele, jas da kasnam,
of aman, of amanam, jas da kasnam.

Mi velea, mila mamo, sum kasnala,
sum kasnala, mila mamo, kaj majka mi.
Of lele, lele, lele, kaj majka mi,
of aman, of amanam, kaj majka mi.Date added: 19.08.2009
Popularity: 7190
Rating: 4.38 from 16 votes