Бог да го убие мамо

Bog da go ubie mamo

Бог да го убие мамо

Бог да го убие мамо, бог да го убие,
комшичето мамо, терзичето, леле,
комшичето, мамо, терзичето.
Тесно ми го скрои мамо, тесно ми го скрои,
елечето мамо, џамаданчето, ајде,
елечето мамо, џамаданчето.

Оф, аман, оф, љубов,
оф, тенка половина, за комшичето, леле,
оф, тенка половина за комшичето.

Тесно ми го скрои мамо, поарно ми стои,
елечето мамо, џамаданчето, леле,
елечето мамо, џамаданчето.
Дај ме мори мила мамо, дај ме мила мамо,
за комшичето мамо, за терзичето, леле,
за комшичето мамо, за терзичето.

Оф, аман, оф, љубов,
оф, тенка половина, за комшичето, леле,
оф, тенка половина, за комшичето.

Bog da go ubie mamo

Bog da go ubie mamo, bog da go ubie,
komshicheto mamo, terzicheto, lele,
komshicheto, mamo, terzicheto.
Tesno mi go skroi mamo, tesno mi go skroi,
elecheto mamo, dzhamadancheto, ajde,
elecheto mamo, dzhamadancheto.

Of, aman, of, ljubov,
of, tenka polovina, za komshicheto, lele,
of, tenka polovina za komshicheto.

Tesno mi go skroi mamo, poarno mi stoi,
elecheto mamo, dzhamadancheto, lele,
elecheto mamo, dzhamadancheto.
Daj me mori mila mamo, daj me mila mamo,
za komshicheto mamo, za terzicheto, lele,
za komshicheto mamo, za terzicheto.

Of, aman, of, ljubov,
of, tenka polovina, za komshicheto, lele,
of, tenka polovina, za komshicheto.Date added: 19.08.2009
Popularity: 6821
Rating: 4.5 from 6 votes