Ајде жалај ме, Малино

Ajde zhalaj me, Malino

Ајде жалај ме, Малино

Ајде жалај ме, Малино моме, плакај ме,
оти јас ќе одам, Малино моме, комита.

Ај на таа Пирин, Малино моме, планина,
на комитските, Малино моме, зборишта.

Ајде ја отиди, Малино моме, в' градина,
ајде па набери, Малино моме, трендафил.

Ајде па накити, Малиној моме, Делчев војвода
а и негова, Малино моме, дружина.

Ajde zhalaj me, Malino

Ajde zhalaj me, Malino mome, plakaj me,
oti jas kje odam, Malino mome, komita.

Aj na taa Pirin, Malino mome, planina,
na komitskite, Malino mome, zborishta.

Ajde ja otidi, Malino mome, v' gradina,
ajde pa naberi, Malino mome, trendafil.

Ajde pa nakiti, Malinoj mome, Delchev vojvoda
a i negova, Malino mome, druzhina.Date added: 19.08.2009
Popularity: 7896
Rating: 4.87 from 15 votes