Ајде поминувам, заминувам

Ajde pominuvam, zaminuvam

Ајде поминувам, заминувам

Ајде поминувам мори, заминувам,
на бел камен починувам,
на бел камен починувам.

Ајде запитувам мори, попитувам,
дека седи калеш Грозда,
дека седи калеш Грозда.

Ајде калеш Грозда мори, калеш Грозда
калеш Грозда вапцарката,
калеш Грозда вапцарката.

Ајде да ми вапца мори, да ми вапца
да ми вапца два барјаци,
да ми вапца два барјаци.

Ајде еден зелен мори, еден зелен,
еден зелен, другио црвен,
еден зелен, другио црвен.

Ајде зелениот мори, за на свадба,
црвениот за на бојот,
црвениот за на бојот.

Ajde pominuvam, zaminuvam

Ajde pominuvam mori, zaminuvam,
na bel kamen pochinuvam,
na bel kamen pochinuvam.

Ajde zapituvam mori, popituvam,
deka sedi kalesh Grozda,
deka sedi kalesh Grozda.

Ajde kalesh Grozda mori, kalesh Grozda
kalesh Grozda vapcarkata,
kalesh Grozda vapcarkata.

Ajde da mi vapca mori, da mi vapca
da mi vapca dva barjaci,
da mi vapca dva barjaci.

Ajde eden zelen mori, eden zelen,
eden zelen, drugio crven,
eden zelen, drugio crven.

Ajde zeleniot mori, za na svadba,
crveniot za na bojot,
crveniot za na bojot.Date added: 19.08.2009
Popularity: 8628
Rating: 4.48 from 21 votes