Кажи Јано

Kazhi Jano

Кажи Јано

Кажи Јано, кажи бре ќерко,
зошчо не се мажиш?
Аман, ниту ти се мажиш,
Јано ќерко, ниту изим даваш.

Ниту ред им даваш, бре Јано,
на твоите браќа,
аман на твоите браќа, Јано ле ќерко,
на твоите сестри.

Твојте побратими, бре Јано,
бели бради бричат,
аман, твоите посестрими, Јано ќерко,
бели коси плетат.

Kazhi Jano

Kazhi Jano, kazhi bre kjerko,
zoshcho ne se mazhish?
Aman, nitu ti se mazhish,
Jano kjerko, nitu izim davash.

Nitu red im davash, bre Jano,
na tvoite brakja,
aman na tvoite brakja, Jano le kjerko,
na tvoite sestri.

Tvojte pobratimi, bre Jano,
beli bradi brichat,
aman, tvoite posestrimi, Jano kjerko,
beli kosi pletat.Date added: 19.05.2009
Popularity: 6555
Rating: 4 from 6 votes