За кого ти цути Дано лицето

Za kogo ti cuti Dano liceto

За кого ти цути Дано лицето

За кого ти цути Дано лицето,
по кого ти шарат Дано очите,
за кого ја чуваш Дано снагата,
таа рамна снага Дано мермерна?

Галено, галено Дано кој ќе ја
твојата руса коса милува,
срмено елече Дано раскопча
твојто медно усте Дано целува?

Наскоро ми в' срце јадој ќе влезат
лице бело и румено овена
таа рамна снага бргу опадна
а и медно усте Дано овена.

Бог да бие сите мајки, татковци
што лакомат за богатство и пари
мили деца мажат, женат кај годе
поробуваат својте чеда до гроба.

Za kogo ti cuti Dano liceto

Za kogo ti cuti Dano liceto,
po kogo ti sharat Dano ochite,
za kogo ja chuvash Dano snagata,
taa ramna snaga Dano mermerna?

Galeno, galeno Dano koj kje ja
tvojata rusa kosa miluva,
srmeno eleche Dano raskopcha
tvojto medno uste Dano celuva?

Naskoro mi v' srce jadoj kje vlezat
lice belo i rumeno ovena
taa ramna snaga brgu opadna
a i medno uste Dano ovena.

Bog da bie site majki, tatkovci
shto lakomat za bogatstvo i pari
mili deca mazhat, zhenat kaj gode
porobuvaat svojte cheda do groba.Date added: 19.08.2009
Popularity: 12811
Rating: 4.62 from 26 votes