Војник одам

Vojnik odam

Војник одам

На пат тргам, војник одам јас
либе, многу далеку.
Татко, мајка, браќа и сестри
сите вас ве оставам.

Мило либе, ти не ме жали, не плачи
солзи не рони, радосно чекај ме.

Дојде време да си заминам
либе, многу далеку.
Со другари пат не чека нас
дури на граница.

Мило либе, ти не ме жали, не плачи
солзи не рони, радосно чекај ме.

Две години бргу ќе минат
либе, јас ќе се вратам.
Ќе ми бидеш лична невеста
моја ќе си до гроба.

Мило либе, ти не ме жали, не плачи
солзи не рони, радосно чекај ме.

Vojnik odam

Na pat trgam, vojnik odam jas
libe, mnogu daleku.
Tatko, majka, brakja i sestri
site vas ve ostavam.

Milo libe, ti ne me zhali, ne plachi
solzi ne roni, radosno chekaj me.

Dojde vreme da si zaminam
libe, mnogu daleku.
So drugari pat ne cheka nas
duri na granica.

Milo libe, ti ne me zhali, ne plachi
solzi ne roni, radosno chekaj me.

Dve godini brgu kje minat
libe, jas kje se vratam.
Kje mi bidesh lichna nevesta
moja kje si do groba.

Milo libe, ti ne me zhali, ne plachi
solzi ne roni, radosno chekaj me.Date added: 16.09.2009
Popularity: 6749
Rating: 4.71 from 7 votes