Вечна љубов пак ќе водиме

Vechna ljubov pak kje vodime

Вечна љубов пак ќе водиме

Како да те оставам
ил да те заборавам, [x2]
и да сакаш не знаеш
без мене не ќе можеш. [x2]

Вечна љубов пак ќе водиме
еден до друг пак ќе одиме
среќни нека бидат денови
нека пукнат душмани.

Сите ми се потсмеваат
дека љубам бекрија, [x2]
ни на Север, ни на Југ,
како мене нема друг. [x2]

Вечна љубов пак ќе водиме
еден до друг пак ќе одиме
среќни нека бидат денови
нека пукнат душмани.

Јас пак љубов не кријам
од тебе не заспивам, [x2]
се ќе имаш од мене
се ќе сторам за тебе. [x2]

Вечна љубов пак ќе водиме
еден до друг пак ќе одиме
среќни нека бидат денови
нека пукнат душмани.

Vechna ljubov pak kje vodime

Kako da te ostavam
il da te zaboravam, [x2]
i da sakash ne znaesh
bez mene ne kje mozhesh. [x2]

Vechna ljubov pak kje vodime
eden do drug pak kje odime
srekjni neka bidat denovi
neka puknat dushmani.

Site mi se potsmevaat
deka ljubam bekrija, [x2]
ni na Sever, ni na Jug,
kako mene nema drug. [x2]

Vechna ljubov pak kje vodime
eden do drug pak kje odime
srekjni neka bidat denovi
neka puknat dushmani.

Jas pak ljubov ne krijam
od tebe ne zaspivam, [x2]
se kje imash od mene
se kje storam za tebe. [x2]

Vechna ljubov pak kje vodime
eden do drug pak kje odime
srekjni neka bidat denovi
neka puknat dushmani.Date added: 16.09.2009
Popularity: 6609
Rating: 3.86 from 7 votes