Убаво Македонче

Ubavo Makedonche

Убаво Македонче

Кога тебе те сретнав,
умот ми го однесе,
Вакво момче убаво,
нигде немам видено.

Многу ноќи јас не спијам
и на тебе сè си мислам
ах бре ергенче.
Многу ноќи јас не спијам
и на тебе сè си мислам,
убаво Македонче.

Желба ми е голема
срце ми разигрува,
едно барам од тебе
вечно да си со мене.

Многу ноќи јас не спијам
и на тебе сè си мислам
ах, бре ергенче.
Многу ноќи јас не спијам
и на тебе сè си мислам,
убаво Македонче.

Несреќна би била знај,
несреќна јас без тебе,
нема среќа ни радост
ако не си со мене.

Многу ноќи јас не спијам
и на тебе сè си мислам
ах бре ергенче,
Многу ноќи јас не спијам
и на тебе сè си мислам,
убаво Македонче.

Ubavo Makedonche

Koga tebe te sretnav,
umot mi go odnese,
Vakvo momche ubavo,
nigde nemam videno.

Mnogu nokji jas ne spijam
i na tebe sè si mislam
ah bre ergenche.
Mnogu nokji jas ne spijam
i na tebe sè si mislam,
ubavo Makedonche.

Zhelba mi e golema
srce mi razigruva,
edno baram od tebe
vechno da si so mene.

Mnogu nokji jas ne spijam
i na tebe sè si mislam
ah, bre ergenche.
Mnogu nokji jas ne spijam
i na tebe sè si mislam,
ubavo Makedonche.

Nesrekjna bi bila znaj,
nesrekjna jas bez tebe,
nema srekja ni radost
ako ne si so mene.

Mnogu nokji jas ne spijam
i na tebe sè si mislam
ah bre ergenche,
Mnogu nokji jas ne spijam
i na tebe sè si mislam,
ubavo Makedonche.Date added: 16.09.2009
Popularity: 7146
Rating: 4.36 from 14 votes