Три години либе се сакавме

Tri godini libe se sakavme

Три години либе се сакавме

Три години либе се сакавме,
лоша дума либе не рековме.
Сека вечер либе ти ми велеше:
- Ќе те земам либе за невеста.

Пуста да е либе таа печалба
таа двајца либе нè раздели.
Пет години либе пројдоа,
сите си дојдоа, тебе те нема.

Кажи, кажи либе што ти сторив,
та што мене млада заборави?
- Не сум те бре либе заборавило,
земја ми е лице покрила.

Tri godini libe se sakavme

Tri godini libe se sakavme,
losha duma libe ne rekovme.
Seka vecher libe ti mi veleshe:
- Kje te zemam libe za nevesta.

Pusta da e libe taa pechalba
taa dvajca libe nè razdeli.
Pet godini libe projdoa,
site si dojdoa, tebe te nema.

Kazhi, kazhi libe shto ti storiv,
ta shto mene mlada zaboravi?
- Ne sum te bre libe zaboravilo,
zemja mi e lice pokrila.Date added: 16.09.2009
Popularity: 7826
Rating: 4.44 from 16 votes