Тешка беше нашата разделба

Teshka beshe nashata razdelba

Тешка беше нашата разделба

(Збогум мила дојде време)

Збогум мила дојде време
јас од тебе да се разделам.
Јас пак беден роден сум без к'смет
сè со мака, тага голема.

Тешка беше нашата разделба,
кога тргнав од својот роден крај.
Мојте солзи патот го топеа,
по патот за непознат крај.

Дојдов тука како јабанџија,
далеку од својот роден крај.
Срце плаче нигде среќа нема,
тежок гурбет тага голема.
Срце плачи нигде среќа нема,
тежок гурбет в' туѓа туѓина.

Ако бог дај јас да се вратам
тебе Стојне да те прегрнам.
Да ти кажам мојте маки,
мојте маки, таги големи.

Teshka beshe nashata razdelba

(Zbogum mila dojde vreme)

Zbogum mila dojde vreme
jas od tebe da se razdelam.
Jas pak beden roden sum bez k'smet
sè so maka, taga golema.

Teshka beshe nashata razdelba,
koga trgnav od svojot roden kraj.
Mojte solzi patot go topea,
po patot za nepoznat kraj.

Dojdov tuka kako jabandzhija,
daleku od svojot roden kraj.
Srce plache nigde srekja nema,
tezhok gurbet taga golema.
Srce plachi nigde srekja nema,
tezhok gurbet v' tugja tugjina.

Ako bog daj jas da se vratam
tebe Stojne da te pregrnam.
Da ti kazham mojte maki,
mojte maki, tagi golemi.Date added: 16.09.2009
Popularity: 14792
Rating: 4.39 from 36 votes