Мори моме, што не дојдеш

Mori mome, shto ne dojdesh

Мори моме, што не дојдеш

Мори моме, што не дојдеш,
фустан да си земеш лудо.
Три години, лично моме, шиен фустан стои,
три години, лично моме, во дуќан ми стои.
Лудо младо, моме, оф шеќерлија,
лудо младо, моме, оф леблебија.

Море момче, ако дојдам,
фустан да си земам, лудо.
Ако в' дуќан ти влезам, како ќе излезам,
ако в' дуќан ти влезам, зло да не ме најде.
Лудо младо, моме, оф шеќерлија,
лудо младо, моме, оф леблебија.

Мори моме, ако дојдеш,
фустан да си земеш, лудо.
Ништо не ти чинам, лудо, само ќе те бакнам,
ако ми те бакнам, лудо, нема да си умреш.
Лудо младо, моме, оф шеќерлија,
лудо младо, моме, оф леблебија.

Море момче, ти терзиче,
многу скапо сакаш, лудо.
Венчај мене, младо момче, тогај ќе ме бакнеш,
фустан што ми сошле, лудо, невеста ќе носам.
Лудо младо, моме, оф шеќерлија,
лудо младо, моме, оф леблебија.

Mori mome, shto ne dojdesh

Mori mome, shto ne dojdesh,
fustan da si zemesh ludo.
Tri godini, lichno mome, shien fustan stoi,
tri godini, lichno mome, vo dukjan mi stoi.
Ludo mlado, mome, of shekjerlija,
ludo mlado, mome, of leblebija.

More momche, ako dojdam,
fustan da si zemam, ludo.
Ako v' dukjan ti vlezam, kako kje izlezam,
ako v' dukjan ti vlezam, zlo da ne me najde.
Ludo mlado, mome, of shekjerlija,
ludo mlado, mome, of leblebija.

Mori mome, ako dojdesh,
fustan da si zemesh, ludo.
Nishto ne ti chinam, ludo, samo kje te baknam,
ako mi te baknam, ludo, nema da si umresh.
Ludo mlado, mome, of shekjerlija,
ludo mlado, mome, of leblebija.

More momche, ti terziche,
mnogu skapo sakash, ludo.
Venchaj mene, mlado momche, togaj kje me baknesh,
fustan shto mi soshle, ludo, nevesta kje nosam.
Ludo mlado, mome, of shekjerlija,
ludo mlado, mome, of leblebija.Date added: 20.05.2009
Popularity: 6155
Rating: 4.6 from 5 votes