Среќата со пари не се купува

Srekjata so pari ne se kupuva

Среќата со пари не се купува

Нема, нема љубов без двајца нас
а без љубов нема за нас двајца спас.
Среќата со пари не се купува,
љубовта без мерак век не векува.

Ако пари сакаш, друга најди си
ако љубов сакаш, мене гледај ме.
Среќата со пари не се купува,
љубовта без мерак век не векува.

Кој што пари сакал, аир не видел
кој што љубел, сакал, живот живеел.
Среќата со пари не се купува,
љубовта без мерак век не векува.

Srekjata so pari ne se kupuva

Nema, nema ljubov bez dvajca nas
a bez ljubov nema za nas dvajca spas.
Srekjata so pari ne se kupuva,
ljubovta bez merak vek ne vekuva.

Ako pari sakash, druga najdi si
ako ljubov sakash, mene gledaj me.
Srekjata so pari ne se kupuva,
ljubovta bez merak vek ne vekuva.

Koj shto pari sakal, air ne videl
koj shto ljubel, sakal, zhivot zhiveel.
Srekjata so pari ne se kupuva,
ljubovta bez merak vek ne vekuva.

Money can’t buy happiness

There isn’t love without the two of us
and without love there isn’t cure for us.
Money can’t buy happiness
love without delight can’t last long.

If you want money, then find another woman,
if you want love, then look at me.
Money can’t buy happiness,
love without delight can’t last long.

Money can’t make you any better,
if you love, you’ll live a happier life.
Money can’t buy happiness,
love without delight can’t last long.

Translation: Сара Сталевска.Date added: 16.09.2009
Popularity: 21911
Rating: 4.51 from 55 votes