Сношти си поминав покрај ваш'то порте

Snoshti si pominav pokraj vash'to porte

Сношти си поминав покрај ваш'то порте

Сношти си поминав
покрај ваш'то порте,
тебе не те најдов Стевке
на порте да стоиш.

На порти да стоиш
цвеќе да набереш,
цвеќе да набереш, Стевке,
букет да наредиш.

Букет да наредиш,
мене да испратиш.
Мене да испратиш, Стевке,
оти војник ќ' одам,
оти војник ќ' одам, Стевке,
време три години.

Прво писмо дојде,
Стевка се разболе,
Стевка се разболе, џанам,
за лудото младо.

Второ писмо дојде,
Стевка ми оздраве.
Стевка ми оздраве, џанам,
за лудото младо.

Трето писмо дојде,
Стевка се посврши,
Стевка се посврши, џанам,
за лудото младо.

Snoshti si pominav pokraj vash'to porte

Snoshti si pominav
pokraj vash'to porte,
tebe ne te najdov Stevke
na porte da stoish.

Na porti da stoish
cvekje da naberesh,
cvekje da naberesh, Stevke,
buket da naredish.

Buket da naredish,
mene da ispratish.
Mene da ispratish, Stevke,
oti vojnik kj' odam,
oti vojnik kj' odam, Stevke,
vreme tri godini.

Prvo pismo dojde,
Stevka se razbole,
Stevka se razbole, dzhanam,
za ludoto mlado.

Vtoro pismo dojde,
Stevka mi ozdrave.
Stevka mi ozdrave, dzhanam,
za ludoto mlado.

Treto pismo dojde,
Stevka se posvrshi,
Stevka se posvrshi, dzhanam,
za ludoto mlado.Date added: 16.09.2009
Popularity: 6640
Rating: 4.71 from 7 votes