Сношти минав крај рајската градина

Snoshti minav kraj rajskata gradina

Сношти минав крај рајската градина

Сношти минав, сношти минав
крај рајската градина.
Tам' си најдов, таму најдов,
два букета рајски цвет.

Не ми биле, не ми биле
два букета рајски цвет,
тук' ми биле, туку биле
двајца млади вљубени.

Јас ги питам, јас ги питам:
- Што е мило на светот,
дали пари, или имот,
или искрена љубов?

Ак' ме питаш, ак' ме питаш
што е добро на светот,
ниту пари, ниту имот,
само искрена љубов.

Парите се, парите се,
како слана пред сонце.
Имотот е, имотот е
имотот е до негде.
Љубовта е, љубовта е,
љубовта е до гроба.


(Друга верзија)

Сношти минав, сношти минав
покрај ваш'то градинче,
там си најдов, там си најдов
до два ѓула ц'внати.

Не ми биле, не ми биле
до два ѓула ц'внати
тук ми биле, тук ми биле
до две души вљубени.

Ем се љубат ем се грлат
ем си тихо зборуват
љубовта е, љубовта е
љубовта е отровна.
Меракот е, меракот,
меракот е до гроба.

Snoshti minav kraj rajskata gradina

Snoshti minav, snoshti minav
kraj rajskata gradina.
Tam' si najdov, tamu najdov,
dva buketa rajski cvet.

Ne mi bile, ne mi bile
dva buketa rajski cvet,
tuk' mi bile, tuku bile
dvajca mladi vljubeni.

Jas gi pitam, jas gi pitam:
- Shto e milo na svetot,
dali pari, ili imot,
ili iskrena ljubov?

Ak' me pitash, ak' me pitash
shto e dobro na svetot,
nitu pari, nitu imot,
samo iskrena ljubov.

Parite se, parite se,
kako slana pred sonce.
Imotot e, imotot e
imotot e do negde.
Ljubovta e, ljubovta e,
ljubovta e do groba.


(Druga verzija)

Snoshti minav, snoshti minav
pokraj vash'to gradinche,
tam si najdov, tam si najdov
do dva gjula c'vnati.

Ne mi bile, ne mi bile
do dva gjula c'vnati
tuk mi bile, tuk mi bile
do dve dushi vljubeni.

Em se ljubat em se grlat
em si tiho zboruvat
ljubovta e, ljubovta e
ljubovta e otrovna.
Merakot e, merakot,
merakot e do groba.Date added: 16.09.2009
Popularity: 9754
Rating: 4.68 from 22 votes