Сношти либето помина

Snoshti libeto pomina

Сношти либето помина

Сношти либето помина
крај нашата ни градина
две три думи ми продума
од тебе либе се разделвам.

Ах ти си мој, ах пак сум твој
ах ти си моето верно либе.

Тргам либе туѓина
душата ти ја оставам
мајка ти е причина
за нашата ни разделба.

Ах ти си мој, ах пак сум твој
ах ти си моето верно либе.

Тргам либе на печалба
срцево ми го изгоре
ти ќе ми бидеш в' туѓина
и моја среќна иднина.

Ах ти си мој, ах пак сум твој
ах ти си моето верно либе.

Snoshti libeto pomina

Snoshti libeto pomina
kraj nashata ni gradina
dve tri dumi mi produma
od tebe libe se razdelvam.

Ah ti si moj, ah pak sum tvoj
ah ti si moeto verno libe.

Trgam libe tugjina
dushata ti ja ostavam
majka ti e prichina
za nashata ni razdelba.

Ah ti si moj, ah pak sum tvoj
ah ti si moeto verno libe.

Trgam libe na pechalba
srcevo mi go izgore
ti kje mi bidesh v' tugjina
i moja srekjna idnina.

Ah ti si moj, ah pak sum tvoj
ah ti si moeto verno libe.Date added: 16.09.2009
Popularity: 6026
Rating: 3.8 from 5 votes