Си приготвив јас отрова

Si prigotviv jas otrova

Си приготвив јас отрова

Си приготвив јас отрова
на градите оштар нож
и на мој живот несреќен
сакав крај да ставам јас.

Ме љубеше тој горкиот
од сѐ срце и душа
душманите направија
да откаже тој од мен'.

Вчера со друга се венчава
нажалено ме гледаше
дигна очи тој кон бога
пролеа солзи за мене.

Ќе облечам црна руба
црна руба до земја
и ќе одам во манастир
калуѓерка да станам.

Si prigotviv jas otrova

Si prigotviv jas otrova
na gradite oshtar nozh
i na moj zhivot nesrekjen
sakav kraj da stavam jas.

Me ljubeshe toj gorkiot
od sѐ srce i dusha
dushmanite napravija
da otkazhe toj od men'.

Vchera so druga se venchava
nazhaleno me gledashe
digna ochi toj kon boga
prolea solzi za mene.

Kje oblecham crna ruba
crna ruba do zemja
i kje odam vo manastir
kalugjerka da stanam.Date added: 16.09.2009
Popularity: 5786
Rating: 4.6 from 5 votes