Се запали пиле Трено

Se zapali pile Treno

Се запали пиле Трено

Се запали, пиле Трено, одајчето,
одајчето, пиле Трено, варосано.

Не ми е жал, пиле Трено, за одајчето,
тук' ми е жал, пиле Трено, за чекмеџето.

Внатре беа, пиле Трено, тапиите,
тапиите, пиле Трено, од нивите,
тапиите, пиле Трено, од ливадите.

Se zapali pile Treno

Se zapali, pile Treno, odajcheto,
odajcheto, pile Treno, varosano.

Ne mi e zhal, pile Treno, za odajcheto,
tuk' mi e zhal, pile Treno, za chekmedzheto.

Vnatre bea, pile Treno, tapiite,
tapiite, pile Treno, od nivite,
tapiite, pile Treno, od livadite.

Πήρε φωτιά πουλάκι μου Трено

Πήρε φωτιά πουλάκι μου Трено το δωματιο
το δωματιο πουλάκι μου Трено το ασβεστομενο.

Δεν λυπαμαι πουλάκι μου Трено για το δωματιο
Αλλα λυπαμαι πουλάκι μου Трено για το ντουλαπάκι.

Μέσα ήταν πουλάκι μου Трено οι τίτλοι ιδιοκτησίας
οι τίτλοι ιδιοκτησίας για τα χωράφια
οι τίτλοι ιδιοκτησίας για τα λιβάδια.

Mετάφραση: Макис Гатопулос.Date added: 16.09.2009
Popularity: 9514
Rating: 4.44 from 16 votes