Се смеат мамо, се смеат

Se smeat mamo, se smeat

Се смеат мамо, се смеат

Се смеат, мамо, се смејат,
зошто ме мала омажи,
зошто ме мала омажи,
зошто ме млада зацрни.

Мојте другарки, мајко ле,
уште по сокак играат,
уште по сокак играјат,
од пепел куќи си прават.

А јас си одам, мајко ле,
со машко дете на раце,
со едно дете во раце,
и друго мајко на срце.

Se smeat mamo, se smeat

Se smeat, mamo, se smejat,
zoshto me mala omazhi,
zoshto me mala omazhi,
zoshto me mlada zacrni.

Mojte drugarki, majko le,
ushte po sokak igraat,
ushte po sokak igrajat,
od pepel kukji si pravat.

A jas si odam, majko le,
so mashko dete na race,
so edno dete vo race,
i drugo majko na srce.Date added: 16.09.2009
Popularity: 6822
Rating: 4.71 from 7 votes