Само ме гледаш

Samo me gledash

Само ме гледаш

Само ме гледаш, очи ми пиеш
но ни збор јас не чув
ти да ми го кажеш.
Ах либе, либе ле [х2]
но ни збор јас не чув
ти да ми го кажеш.

Дојди, дојди либе
мојте очи да бидат твој
зошто ко цвет ќе овенат
дојди либе ти.

Срце и соној дамна ти пленив
но ни зборој не чув
колку ти ме љубиш.
Ах либе, либе ле [х2]
но ни зборој јас не чув
колку ти ме љубиш.

Дојди, дојди либе
мојте очи да бидат твој
зошто ко цвет ќе овенат
дојди либе ти.

Samo me gledash

Samo me gledash, ochi mi piesh
no ni zbor jas ne chuv
ti da mi go kazhesh.
Ah libe, libe le [h2]
no ni zbor jas ne chuv
ti da mi go kazhesh.

Dojdi, dojdi libe
mojte ochi da bidat tvoj
zoshto ko cvet kje ovenat
dojdi libe ti.

Srce i sonoj damna ti pleniv
no ni zboroj ne chuv
kolku ti me ljubish.
Ah libe, libe le [h2]
no ni zboroj jas ne chuv
kolku ti me ljubish.

Dojdi, dojdi libe
mojte ochi da bidat tvoj
zoshto ko cvet kje ovenat
dojdi libe ti.Date added: 16.09.2009
Popularity: 5703
Rating: 4 from 5 votes